Agneta Berg
Redovisningsassistent
agbe@fbrevision.se
Cecilia Sterneborg
Redovisningsassistent
cest@fbrevision.se
Eija Laihanen Norén
Auktoriserad redovisningskonsult
elno@fbrevision.se
Jonas Nilsson
Redovisningskonsult
joni@fbrevision.se
Kjell Hedman
Auktoriserad revisor
kjhe@fbrevision.se
Kristina Lundeborg
Redovisningskonsult
krlu@fbrevision.se
Maria Rosén
Redovisningsassistent
maro@fbrevision.se
Peter Zetterling
Auktoriserad revisor
peze@fbrevision.se
Petra Eriksson
Auktoriserad redovisningskonsult
peer@fbrevision.se
Philip Pettersson
Redovisningsassistent
phpe@fbrevision.se
Rose-Britt Östlund
Auktoriserad redovisningskonsult
rbos@fbrevision.se
Susanne Eklund
Redovisningsassistent
suek@fbrevision.se
Tommy Irénius
Godkänd revisor
toir@fbrevision.se
Viktoria Felger
Redovisningsassistent
vife@fbrevision.se